Voor overige vragen kunt u contact opnemen met medical.aesthetic.belux@allergan.com.