GDPR Website Privacy Statement

https://allergan-web-cdn-prod.azureedge.net/actavis/actavis/media/allergan-privacy/privacy%20documents/website%20privacy%20statement/gdpr-website-privacy-statement_final_04-24-18_v1_nl-dutch.pdf

Neem contact op met de EU Data Protection Officer (DPO) van Allergan in het geval van:
Vragen;
Zorgpunten of klachten;
Terugtrekking uit een programma of dienst; en/of
De wens om uw rechten uit te oefenen zoals hierboven beschreven, waaronder het recht op toegang, wijziging, portabiliteit, bezwaar, beperking en verwijdering.
De EU DPO van Allergan
Postadres:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Verenigd Koninkrijk
E-mailadres: :
IR-EUDPO@allergan.com